Tổng hợp các cách kích hoạt windows 8 đơn giản tại nhà

Hiện nay hệ điều hành WIndows đã cho ra mắt các phiên bản Windows mới như windows 10 hay windows 11. Cùng với sự ra đời của các phiên bản mới, hạn sử dụng các phiên bản Windows cũ hơn như windows 8 đang dần rút ngắn. Một số người dùng thích dùng win 8 và không muốn cập nhật sẽ nhận được các thông báo hết hạn. Người dùng có thể kích hoạt windows 8 tại nhà để tiếp tục sử dụng.

Kích hoạt windows 8 bằng cách nhập key windows 

Nhập key windows là một thao tác bắt buộc để kích hoạt windows từ khi mới cài đặt. Với phiên bản windows 8, khi nhận được thông báo hết hạn sử dụng, người dùng có thể nhập một số key windows sau đây để kích hoạt windows 8 và tiếp tục sử dụng phiên bản windows này:

 • W8 Core: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
 • W8 Core Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
 • W8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 • W8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 • W8 Professional WMC: GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
 • W8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 • W8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • 1 Core: M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
 • 1 Core N: 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
 • 1 Core Single Language: BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
 • 1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 • 1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • 1 Professional WMC: 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
 • 1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 • 1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Người dùng sẽ nhập key windows để kích hoạt windows 8 theo các thao tác sau:

 • Bước 1: Kiểm tra phiên bản windows mà máy tính đang sử dụng bằng Control Panel, chọn System, xem tại phần Windows Edition khi màn hình hiển thị cửa sổ Setting.
kích hoạt windows 8
Kiểm tra phiên bản hệ điều hành
 • Bước 2: Tại ô tìm kiếm của Windows, nhập tìm kiếm CMD.
 • Bước 3: Ở cửa sổ Command Prompt, nhập dòng lệnh “slmgr /ipk xxx” trong đó xxx là key tương ứng với phiên bản windows của người dùng, nhấn Enter.
 • Bước 4: Tiếp tục nhập lệnh “slmgr /skms kms8.msguides.com” vào cửa sổ Command Prompt.
 • Bước 5: Để hoàn thành kích hoạt windows 8, người dùng tiếp tục nhập thêm dòng lệnh “slmgr /ato” vào cửa sổ CMD và nhấn Enter để kết thúc.
 • Bước 6: Khởi động lại máy tính để phiên bản windows 8 vừa kích hoạt có hiệu lực sử dụng. 

Kích hoạt windows 8 dùng MAS

MAS, hay còn gọi là Microsoft Activation Scripts, là một công cụ giúp hỗ trợ kích hoạt hầu hết các phiên bản Windows từ cũ đến mới. Người dùng có thể sử dụng công cụ MAS này để kích hoạt windows 8 tại nhà đơn giản và dễ dàng. Cách kích hoạt windows 8 với công cụ MAS được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Tìm và tải công cụ MAS, lưu ý chọn các nguồn tải đáng tin tưởng nhằm tránh các rủi ro bảo mật cho máy tính.
 • Bước 2: Giải nén thư mục MAS vừa tải được.
 • Bước 3: Ở cửa sổ thư mục MAS, tìm mục All-In-One-Version.
 • Bước 4: Tại mục “MAS_1.5_AIO_CRC32_21D20776.cmd”, nhấn chuột phải, chọn Run as administrator.
 • Bước 5: Bấm phím số 3 khi cửa sổ Command Prompt mở ra. 
 • Bước 6: Ở cửa sổ tiếp theo, MAS sẽ cho người dùng lựa chọn các phiên bản windows cần kích hoạt. Để kích hoạt windows 8, người dùng nhấn phím số 1.
 • Bước 7: Khi màn hình hiển thị thông báo “Remaining Period: 180 days” là quá trình kích hoạt hoàn tất. Người dùng có thể nhấn bất kỳ phím nào để kết thúc thao tác kích hoạt.
 • Bước 8: Khởi động lại máy để Windows có hiệu lực.
kích hoạt windows 8
Giao diện công cụ Microsoft Activation Scripts

Dùng Notepad kích hoạt windows 8

Bên cạnh cách nhập key windows vào CMD để kích hoạt windows 8, người dùng còn có thể dùng đoạn mã code nhập vào Notepad để kích hoạt. Các thao tác kích hoạt win 8 bằng cách nhập code vào Notepad được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Tại ô tìm kiếm của windows, nhập tìm kiếm Notepad. Ngoài ra, người dùng còn có thể mở Notepad trực tiếp từ màn hình bằng cách nhấn chuột phải vào màn hình, chọn “Text document”.
kích hoạt windows 8
Có 2 cách để khởi chạy Notepad
 • Bước 2: Sau khi mở Notepad, người dùng nhập đoạn code sau đây vào giao diện Notepad:

@echo off

title Activate Windows 8 / Windows 8.1 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Windows 8 Core&echo – Windows 8 Core Single Language&echo – Windows 8 Professional&echo – Windows 8 Professional N&echo – Windows 8 Professional WMC&echo – Windows 8 Enterprise&echo – Windows 8 Enterprise N&echo – Windows 8.1 Core&echo – Windows 8.1 Core N&echo – Windows 8.1 Core Single Language&echo – Windows 8.1 Professional&echo – Windows 8.1 Professional N&echo – Windows 8.1 Professional WMC&echo – Windows 8.1 Enterprise&echo – Windows 8.1 Enterprise N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows…&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I “enterprise” >nul

if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT >nul&goto server) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P >nul)

:server

if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com

if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com

if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com

if %i%==4 goto notsupported

cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.

cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i “successfully” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)

explorer “http://MSGuides.com”&goto halt

:notsupported

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.

:halt

pause >nul

 • Bước 3: Lưu lại tệp tin mã code vừa nhập được với tên kết thúc bằng đuôi “.cmd”.
 • Bước 4: Ở thư mục có đuôi “.cmd” có chưa mã code vừa lưu, nhấn chuột phải, chọn Run as administrator.
 • Bước 5: Khi màn hình hiển thị giao diện “Administrator: Activate Windows 8/ Windows 8.1 ALL versions for FREE!”, nhấn Enter.
 • Bước 6: Quá trình kích hoạt windows có thể kết thúc khi màn hình hiển thị thông báo “Product activated successfully”. Lúc này sẽ có thông báo hỏi người dùng có muốn tham quan trang blog của nhà cung cấp không, người dùng chọn N để trả lời không.
 • Bước 7: Khởi động lại máy tính cho Windows có hiệu lực.

Kích hoạt windows 8 bằng KMSpico

KMSpico được viết đầy đủ là Key Management Service với chức năng chính là kích hoạt các hệ điều hành Windows và các phiên bản Office. Người dùng có thể kích hoạt windows 8 bằng cách sử dụng KMSpico theo các thao tác sau:

 • Bước 1: Tải phần mềm Active KMSpico.
 • Bước 2: Giải nén thư mục KMSpico vừa tải, chọn và mở file AutoPico.exe.
 • Bước 3: Khi cửa sổ KMS hiện ra, người dùng nhấn chọn và nút màu đỏ để bắt đầu tiến hành kích hoạt windows 8. 
 • Bước 4: Quá trình kích hoạt sẽ được diễn ra tự động. Sau khi kích hoạt xong, người dùng có thể khởi động lại máy và kiểm tra hệ điều hành tại mục System trong tính năng Control Panel. 
Kích hoạt win 8 bằng KMSpico
Kích hoạt win 8 bằng KMSpico

Kết luận

Các phiên bản mới của hệ điều hành Windows sở hữu nhiều tính năng vượt trội và được cải tiến hơn so với phiên bản cũ. Tuy vậy, với những người dùng đã quen sử dụng phiên bản windows 8, việc hết hạn sử dụng windows gây ra khá nhiều trục trặc khi sử dụng. Người dùng có thể kích hoạt windows 8 ngay tại nhà với các công cụ và thao tác đơn giản để duy trì hạn sử dụng của phiên bản windows này.