Bản Quyền Windows Server 2012

2.200.000 1.400.000

Hướng dẫn thanh toán: Khi mua sản phẩm này, bạn sẽ được giao hàng(đĩa + thẻ bản quyền) và thu tiền tại nhà (COD), hoặc chuyển khoảng nhận key ngay

Bảng giá các phiên bản Windows Server:

Bản Quyền Windows Server 2012 1.400.000
Bản Quyền Windows Server 2016 1.500.000
Bản Quyền Windows Server 2019 1.600.000

 

Bản Quyền Windows Server 2012
Bản Quyền Windows Server 2012

2.200.000 1.400.000