Bản quyền SQL Server

1.190.000 990.000

Hướng dẫn thanh toán: Khi mua sản phẩm này, bạn sẽ được giao hàng(đĩa + thẻ bản quyền) và thu tiền tại nhà (COD), hoặc chuyển khoảng nhận key ngay

Giá bản quyền các phiên bản SQL Server:

+ SQL Server 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019 Standard 1PC: giá 990.000

Bản quyền SQL Server
Bản quyền SQL Server

1.190.000 990.000

Danh mục: