Bản quyền SQL Server

990.000 790.000

Hướng dẫn thanh toán: Khi mua sản phẩm này, bạn sẽ được giao hàng(đĩa + thẻ bản quyền) và thu tiền tại nhà (COD), hoặc chuyển khoảng nhận key ngay

Giá bản quyền các phiên bản SQL Server:

SQL Server 2012 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019 Standard 1PC 790.000
SQL Server 2017 Standard 10 / 24 core 1.300.000 / 2.000.000
SQL Server 2019 Standard 15pc 2.000.000
SQL Server 2019 Standard 10 / 16 / 24 core 1.300.000 / 1.300.000 / 2.000.000
Bản quyền SQL Server
Bản quyền SQL Server

990.000 790.000

Danh mục: